Ontruimingsoefeningen

Onze ontruimingsinstructeur verzorgt op uw eigen locatie een aangekondigde of niet aangekondigde ontruimingsoefening, door middel van een realistisch scenario geënt op de risico’s van uw locatie met behulp van oefenmaterialen die voor uw werkomgeving van toepassing zijn. Tevens kunnen we direct uw brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie testen door deze in de oefening te integreren.

Portofoontraining

Bij ontruimingen gebruiken de BHV-ers meestal portofoons  voor de communicatie. Het is belangrijk daarbij bepaalde protocollen te hanteren.

Ontruimingsmiddelen

Bij een ontruiming zijn de zogenoemde ‘ontruimingsmiddelen’ van belang. Die kunnen per bedrijf of werkomgeving verschillen. Uw BHV-ers moeten ze goed kennen om snel en adequaat in crisissituaties op te kunnen treden.

Ontruimingsplan

De basis van iedere succesvolle ontruiming is het zogenoemde ‘ontruimingsplan’. Dit plan moet goed doordacht zijn en toegesneden op de locatie waar deze voor bedoeld is. Om het plan goed uit te kunnen voeren moeten uw BHV-ers regelmatig oefenen aan de hand van het plan. Ook is het van belang het ontruimingsplan regelmatig te evalueren. Voldoet het nog aan de eisen? Is de omgeving bijvoorbeeld gewijzigd zodat het plan moet worden aangepast? Is het aantal personen dat in een gebouw werkt toegenomen? Ook voor dergelijke evaluaties kunt u bij ons terecht.

Praktijkgerichte BHV ontruimingsoefeningen

Wij trainen uw bedrijfshulpverleners / bhv’ers op de risico’s van uw bedrijf en helpen zo uw bhv organisatie te verbeteren. Onze trainers zijn mensen uit de praktijk en dragen hun kennis en ervaring graag over. Hieronder een impressie van onze trainingsmethode. 

Praktijkgericht

Ontruimingsoefeningen met praktijkgerichte instructeurs, geen dikke pakken met boeken.

Door heel Nederland mogelijk

Ontruimingsoefeningen zijn mogelijk in heel Nederland.

Ontruimingsoefening bij u op locatie

Train uw calamiteiten organisatie op een realistische  manier

BHV-ontruimingsoefeningen werkt onder andere voor: