Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, RI&E

Een risico-inventarisatie en -evaluatie, afgekort RI&E, is een document waarin de risico’s in het bedrijf beschreven staan op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Met de RI&E kunt u ongevallen en gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen en daarmee het ziekteverzuim beperken.

Wettelijke verplichting

Is een RI&E verplicht? Het antwoord hierop is ja. In artikel 5 van de Arbowet staat vermeld dat iedere werkgever met personeel, verplicht is een RI&E op te stellen. Onder personeel vallen ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers etc.

Inschatting risico’s

In de RI&E gaat het niet alleen om een “overzicht” van risico’s.  De aanwezige risico’s zullen ook goed bekeken moeten worden, m.a.w. hoe groot is de kans dat er door een specifiek risico iets mis gaat en wat zijn dan de gevolgen voor het personeel. In de RI&E zal ook rekening moeten worden gehouden m.b.t. specifieke werknemers, zoals zwangeren, ouderen, jongeren enz.

Plan van Aanpak

Een belangrijk en verplicht onderdeel van de RI&E is het “Plan van Aanpak” (PvA). In dit plan geef je aan welke maatregelen binnen welke termijn genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.

Een RI&E en PvA opstellen kan u als werkgever, ondanks de inspanning, toch wat opleveren: minder ziekteverzuim, minder ongevallen en misschien wel een nieuwe kijk op het organiseren van het werk.

Wie stelt de RI&E op?

In kleine organisaties met minder dan 25 werknemers wordt de RI&E vaak opgesteld door iemand die zich met veiligheid op de werkvloer bezighoudt. Bij grotere bedrijven moet er een medewerker aangewezen worden voor het opstellen van de RI&E. Het ‘schrijfwerk’ van de RI&E wordt regelmatig uitbesteed aan een externe partij, die in overleg met de klant een goed document maakt.

Hulp is nabij!

Inventarisatie van risico’s is binnen sommige organisaties eenvoudiger dan bij andere organisaties. Dit is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Maar… in alle gevallen is het opstellen van een RI&E een serieuze taak, waarvoor veel tijd vrij gemaakt moet worden. Is deze tijd er niet of nauwelijks, of heeft u behoefte aan deskundig advies, laat u dan bijstaan door de experts van de Veiligheidscirkel.  Zij kunnen u helpen bij het opstellen van zowel de RI&E als het bijbehorende Plan van Aanpak. Met hun achtergrond zien zij misschien risico’s die u niet (meer) ziet of kunnen zij u informeren over bijvoorbeeld veranderde wetgeving met mogelijk nieuwe eisen.

Voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden of een offerte, neem contact met ons op.